Prowadzenie prezentacji - szkolenie - cena promocyjna!

199 zł

Opis

Grupa MPD Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką przygotowania i prowadzenia prezentacji na szkolenie:
„Prowadzenie prezentacji”
20 - 21 czerwiec 2019 roku, Mielec
20 h dydaktycznych20.06.2019 (czwartek) od 9:00 go 16:00 (10 h)
Wprowadzenie
1. Kiedy technika prezentacji jest efektywnym narzędziem komunikacji:
• Przypomnienie podstawowych wiadomości o komunikacji
• Przemówienia i prezentacje – kiedy jest stosować
• Style komunikowania się i przyswajania informacji
• Ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się uczestników
2. Przygotowanie prezentacji i przemówień publicznych:
• Przygotowanie sali prezentacyjnej i sprzętu audiowizualnego
• Przygotowanie konspektu prezentacji, dobór treści
• Anegdoty, żarty i pytania retoryczne – jak dobrać je do prezentacji?
• Jak wygłosić przemówienie „z marszu”, czyli przygotowanie bez przygotowania
3. Słucha się oczami, czyli komunikacja niewerbalna
• Ubiór i wygląd zewnętrzny
• Panowanie nad gestami i tikami
• Dopasowanie gestykulacji i mimiki do stylu i osobowości mówcy
• Techniki niewerbalne odwracające uwagę od treści prezentacji
• Techniki niewerbalne podkreślające treść prezentacji
• Praktyczne ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikowania się niewerbalnego
4. Prowadzenie prezentacji
• Panowanie nad tremą
• Przywitanie gości, rozpoczęcie prezentacji
• Utrzymywanie kontaktu emocjonalnego z odbiorcą
• Techniki podtrzymywania uwagi
• Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami
• Reagowanie na nietypowe sytuacje podczas prezentacji
• Odpowiadanie na pytania uczestników

5. Podstawy psychologii społecznej – zasady wywierania wpływu na grupę:
• Lubienie i sympatia
o Dlaczego ulegamy wpływom ludzi, których lubimy
o Jak być lubianym przez innych, jak dać się polubić uczestnikowi prezentacji w ciągu kilku minut
• Zasada autorytetu – jak szybko zbudować autorytet i jak go wykorzystywać w przemówieniach
• Zasada konsekwencji i zaangażowania – jaki jest idealny sposób na 100% poparcia w wyborach i dlaczego nikt go nie wykorzystuje?
• Społeczny dowód słuszności, czyli dlaczego większość społeczeństwa myśli, że większość społeczeństwa ma rację? I jak to wykorzystuje ta mniejszość, która wie, że wcale tak nie jest?
• Zasada podobieństwa – czyli opowieść o sukcesie programu Big Brother
• Zasada kontrastu – czyli rzecz o tym, czy najpierw prezentować produkt drogi czy tani
• Zasada niedostępności – dlaczego Adam zerwał jabłko?

21.06.2019 (piątek) – od 9:00 do 16:00 (10 h)
Symulacja prezentacji - warsztaty
Wszyscy uczestnicy (po kolei) wcielają się w role różnych prezenterów, prowadzą prezentacje i otrzymują informację zwrotną od innych uczestników oraz trenera (dzień ćwiczeniowy – scenki). Scenki przeplatane są krótkimi grami rozwijającymi umiejętność komunikacji werbalnej.

Cena promocyjna: 199 zł
Cena regularna: 399 zł

Zgłoszenia przyjmujemy w formie mailowej szkolenia@grupampd.pl i telefonicznej +48 533 400 757

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Monika

May 10, 2019 11:18
Telefon kontaktowy: 533400757
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wmielcu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...