Pozyskiwanie funduszów z UE - szkolenie - Cena promocyjna!

Opis

Grupa MPD Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką środków unijnych i możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego na szkolenie:
„Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z środków UE”
14-16 czerwca 2019 roku, Rzeszów
24h dydaktyczne


14.06.2019 (piątek) – od 15:00 do 18:00 (4h)
Wprowadzenie
1. Gdzie szukać informacji o źródłach finansowania projektów?
2. Programy ogólnokrajowe i programy regionalne
1. Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające
2. Sposoby naboru i wyboru projektów (konkursowe, pozakonkursowe) Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji
3. Projekty indywidualne, systemowe i konkursowe
4. Wybór optymalnego źródła dofinansowania dla planowanego projektu.
5. Omówienie zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach

15.06.2019 (sobota) – od 9:00 do 17:00 (10h)
1. Kwalifikowalność wydatków w projektach
2. Zasady finansowania projektu (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny)
3. Ograniczenia w finansowaniu - koszty niekwalifikowalne Pomoc publiczna w projektach dla przedsiębiorców
4. Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego i szkoleniowego
5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie
6. Procedury oceny wniosków aplikacyjnych
7. Wymogi formalne i merytoryczne - kryteria oceny wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego
8. Ćwiczenia - opracowanie wybranych części formularza wniosku aplikacyjnego dla wybranego projektu

16.06. 2019 (niedziela) – od 9:00 do 17:00 (10h)
1. Warsztaty pisania przykładowych projektów (zakres/programy: zgodnie z potrzebami grupy)


Cena promocyjna: 499,00 PLN (przy zgłoszeniu do 30 maja 2019 roku)
Cena regularna: 799,00

Zgłoszenia przyjmujemy w formie mailowej szkolenia@grupampd.pl i telefonicznej +48 533 400 757.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Monika

May 10, 2019 12:08
Telefon kontaktowy: 533400757
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wmielcu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...