Elektryk - Elektromonter - okol. Hanoweru

Opis

ProTeam to Firma z dużym doświadczeniem o ugruntowanej pozycji na rynku technologii tworzyw sztucznych. Od lat jesteśmy ważnym partnerem dla naszych zagranicznych kontrahentów. Marka proTeam jest jedną z najbardziej liczących się i rozpoznawalnych w branży. Jesteśmy cenieni za terminowość, niezawodność oraz najwyższą jakość świadczonych usług.

Prowadzimy rekrutację na stanowisko: Elektromonter (Elektryk / Elektroinstalator). Zatrudnienie będzie miało miejsce poza granicami kraju, okolice Hanoweru - Niemcy.

Do zadań pracownika będzie należało rozkładanie instalacji przeciwpożarowej w zakładzie produkcyjnym.

Wymagamy:
- uprawnień SEP;
- doświadczenia zawodowego minimum 2 lata;
- umiejętności czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych;
- precyzji w działaniu i zdolności manualnych;
- odpowiedzialności.

Język niemiecki NIE JEST wymagany.

Praca na okres około 2-3 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Oferujemy atrakcyjne zarobki oraz stabilność zatrudnienia na niemieckiej umowie o pracę.

Zapraszamy do kontaktu!


KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest firma PROTEAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Szczecinie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin.
1. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do PROTEAM zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w procesie rekrutacji jest wymogiem ustawowym z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracodawca ma prawo żądać, od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie tych danych jest konieczne do udziału w procesie rekrutacji. Może Pan/Pani odmówić podania ww. danych osobowych, jednakże następstwem odmowy będzie niemożność kontynuowania procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.
3. Przetwarzanie innych, niż wyżej podanych danych osobowych (np. wizerunku, jak również przekazanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywać się może jedynie na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią odrębnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na udział w rekrutacji.
4. W przypadku podania danych wykraczających poza opisany wyżej zakres bądź zamiaru uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach, prosimy o umieszczenia dodatkowo w dokumentach aplikacyjnych następującej zgody: Zgadzam się na przetwarzanie przez PROTEAM z siedzibą w Szczecinie, pod adresem: ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.
5. W razie wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez PROTEAM w celu zebrania informacji o kandydatach do pracy i kontaktu z nimi w celach rekrutacyjnych, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
6. W każdym czasie może Pan/Pani cofnąć zgodę, kontaktując się z nami mailowo pod adresem: biuro@proteam.info.pl, bądź pisemnie, wysyłając oświadczenie na adres: PROTEAM ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie 12 miesięcy - dla realizacji rekrutacji oraz w okresie kolejnych 5 lat dla potrzeb związanych z ochroną bądź dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej oraz w zakresie związanym z działalnością ProTeam z uwagi na realizację prawnie uzasadnionego celu, wynikającego z charakteru działalności prowadzonej w ramach ProTeam.
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Powyższe prawa może Pani/Pan zrealizować pisząc na adres: biuro@proteam.info.pl;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oznacza rezygnację z dalszego udziału w naszych procesach rekrutacyjnych.
11. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
13. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@proteam.info.pl, bądź pisemnie, na adres: PROTEAM ul. Krzywoustego 4/2, 70-244 Szczecin.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

proTeam

April 24, 2023 09:00
Telefon kontaktowy: 695391000
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wmielcu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...